Marijampolės marijonų gimnazija
Marijampolės marijonų gimnazija

Archyvas


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/mmzija/domains/mmgimnazija.lt/public_html/wp-content/themes/kahuna/includes/loop.php on line 295

Warning: Undefined variable $output in /home/mmzija/domains/mmgimnazija.lt/public_html/wp-content/plugins/archyvas/user/archyvas.php on line 10

Laikas taip greit bėga…
Upeliu čiurlena per mokslo metus...

img_1255img_1265img_1328img_13261p1130348p1130340
100 paskutinių dienų gimnazijoje  pradėjo skaičiuoti VIII abiturientų laida.
Skaičius 100 iš tiesų didelis, bet ne tada, kai kasdien primena artėjančius egzaminus.

Skaityti daugiau

Gyvenime reikia stengtis aplenkti ne kitus,
o patį save. (M. D. Bebkovas)

Strateginiuose švietimo dokumentuose nurodomas tikslas – pritaikyti ugdymo turinį taip, kad kiekvienas mokinys pagal savo poreikius ir išgales bręstų kaip asmenybė, ugdytųsi pilietinę ir tautinę savimonę, įgytų kompetencijų, būtinų tolesniam mokymuisi ir prasmingam, aktyviam gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje (Bendrojo lavinimo ugdymo turinio formavimo, įgyvendinimo, vertinimo ir atnaujinimo strategija 2006–2012).

Skaityti daugiau

Prasidėjo Gavėnia – dvasinio praturtėjimo metas

kryzius

Gavėnia - tai toks šventas laikas, kuris pakviečia žmones atsigręžti į Dievą. Toks palaimingas laikas, kuris padeda susivokti savyje. Jis nėra nei liūdnas, nei gedulingas, tai yra prasmingas laikas -  ypatingo pasirengimo laikas. Pažiūrėkime į gamtą - ji kaupiasi prieš atbudimą. Gavėnia sutampa su beprasiveržiančiu pavasariu.

Skaityti daugiau

Matematikos olimpiada
 

      Vasario 14 - 15 dienomis vyko Marijampolės savivaldybės mokyklų 5 - 12 klasių Matematikos olimpiada. Joje Marijonų gimnazijai atstovavo 28 mokiniai, kuriuos ir vėl lydėjo didelė sėkmė. Laimėta 8 pirmosios, 2 antrosios, 3 trečiosios  vietos ir 4 pagyrimo raštai.

p1130203

Skaityti daugiau

 Vasario 14 dieną Marijampolėje vyko Istorijos olimpiada, kurioje dalyvavo 66 gimnazistai iš miesto ir savivaldybės mokyklų.  Marijonų gimnazijai atstovavo 6 mokiniai.
Abiturientas L. Braukyla laimėjo I vietą ir pakviestas dalyvauti Respublikinėje jaunųjų istorikų olimpiadoje.
I-II klasių grupėje I vietą laimėjo  G. Majauskaitė , II - B. Simniškytė ir I. Kriaučiūnas .

Sveikiname gimnazistus ir jų mokytoją Laimą Grinkienę !


Skaityti daugiau

Užgavėnės - viena savičiausių ir žaismingiausių tradicinių švenčių.

kauke

Užgavėnės - žiemos virsmo į pavasarį šventė, žiemos palydos ir pavasario žadinimas, linksma ir triukšminga diena. Ja prasideda priešvelykinio susitelkimo metas - Gavėnia.


dsc_0421dsc_0436dsc_0450dsc_0491

Skaityti daugiau

1

Moksleiviai dirbo komitetuose ir diskutavo įvairiais Europos Sąjungos gyvenimo klausimais, rengė ketinimų pareiškimus (rezoliucijas). Antrąją sesijos dieną visi dalyviai vyko į Marijampolės miesto savivaldybę, kur vyko plenarinis posėdis ir buvo svarstomos rezoliucijos.

Skaityti daugiau

Vasario 18 d. LTV Jaunųjų talentų konkurse ,,Vunderkindai.lt‘‘ II klasės gimnazistė GABIJA
VYŠNIAUSKAITĖ pristatė savo fotografijas.
Gabija fotografuoja Olympus SP 510 UZ jau treji metai, yra dalyvavusi konkursuose, surengusi
kelias parodas .
Naujas edukacinio pobūdžio projektas „Vunderkindai.lt" suteikia galimybę tobulėti ne tik
jauniesiems projekto dalyviams, bet ir unikali mokymo priemonė plačiajai televizijos auditorijai:
išskirtinės pamokos, žinomų Lietuvos menininkų patarimai ir patirtis.

VIDEO

Skaityti daugiau

bal
Vasario 16-oji – išskirtinė data valstybės istorijoje, liudijanti Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės siekius. Ši diena – mūsų vienybės, valstybingumo atkūrimo ir išsaugojimo simbolis, neatsiejamas nuo pagarbos savo tautos istorijai ir kiekvienam, kovojusiam už galimybę šiandien laisvai švęsti šį didingą  įvykį.

Sekime drąsiu, doru ano meto šviesuolių pavyzdžiu ir nepamirškime vardan laisvės nueito kelio .
ŽEMĖS PRISIKĖLIMO MALDA
Kai kapams už laisvę kritusių meldiesi,
Apsigobus kruvina skara,
Mano žeme, man tu vaidiniesi
Burtininke dieviška, gera.
Kalbančia prisikėlimo maldą
Kapinynų vidury slaptai.
Kankinių – šventųjų tariant vardą,
Sudreba žvaigždynų pamatai.
Kazys Bradūnas

lenta

Skaityti daugiau

Vadovaujantis ,,2011-2013 metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo
programų bendrųjų ugdymo planų“, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministro 2011 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. V-1016, 5.1 punktu,
skelbiame, jog

visų klasių mokiniams vasario 17 d. –
žiemos atostogų diena (į gimnaziją Vasario 16 ir
17 dieną ateiti nereikia).
*****

Papildomos atostogos 5 klasių mokiniams
prasideda vasario 20 d., baigiasi vasario 24 d.

Gimnazijos administracija

Skaityti daugiau