Marijampolės marijonų gimnazija
Marijampolės marijonų gimnazija

Archyvas


tulip

Mamos akys –veidrodis, kuriame naujagimis pirmą kartą išvysta save ir pasaulį.

Reikėtų kone kiekvienam iš mūsų gerai perkratyti savo sąžinę ir prisimintumėm,
kiek kartų įskaudinom, įžeidėm, užmiršom savo mamas ir dėl to nė
neatsiprašėme. Vis atrodo, kad dar bus laiko, dar spėsiu pasėdėti už stalo su
mama ilgiau ir iki galo išklausyti, ką ji nori man pasakyti.

Pakanka netikėtos nelaimės, priklausomybės nuo svaigalų ar prie patalo
prikaustančios ligos ir žmogus dažnu atveju lieka vienas, jei tik šalia nėra
motinos.

Mamos, be jūsų mes – niekas ir, tiesą sakant, nieko reikšmingo be Jūsų šiam
pasauly neįvyktų…
Kiekvieną sekundę, kiekvieną akimirką žinokit, kad mes Jus beprotiškai mylim!

MOTINA

Tu niekad nemiegi.
Tu lauki kiekvieno
mūsų.
Tavo lango žiburys pamiršo
kaip užgesti.

Tu bėgi ir bėgi...

Tu esi paukštė, kuri
nuolat sugrįžta į savo lizdą
ir laukia vaikų...

Henrikas Nagys

Skaityti daugiau


                                              P1050546


                     ,,Turiu viltį, Viešpatie, ir tvirtai tikiuosi, kad dėl Jėzaus Kristaus nuopelnų duosi man
                       išganymui reikalingų malonių. Viešpatie, sustiprink mano viltį’’.

Gegužės 2 d. Marijonų gimnazijos abiturientai kartu su auklėtojomis Laima Grinkiene ir  Edita Avižieniene  vyko į Kryžių kalną - analogų Europoje neturinčią sakralinę vietą pastatyti savo kryžių.
Pakeliui užsuko į Kėdainius ir pasigrožėjo jo senamiesčiu, kuris įtrauktas į kultūros paveldo registrą kaip valstybinės reikšmės urbanistikos paminklas. Nuo reformacijos laikų išlikęs  unikalus išplanavimas, gatvių ir aikščių tinklas, pastatai. Urbanistiniu požiūriu Kėdainių senamiestis yra ketvirtas Lietuvoje, išlaikęs savitą XVII–XVIII a. suformuotą vaizdą. XVII a. valdant įtakingiems didikams Radviloms, miestas buvo planuojamas ir tvarkomas Europos miestų pavyzdžiu. Čia  vyravo tolerantiška politika kitataučių ir kitatikių atžvilgiu – 6 religinės bendruomenės turėjo įvairių laisvių, privilegijų ir nuolaidų. Gyveno ne tik katalikai, protestantai ir stačiatikiai, bet puikiai sutarė ir žydai, vokiečiai, net škotai (didžiausia bendruomenė Baltijos jūros regione).
Čia  ir dabar stovi 4 bažnyčios (katalikų – Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčia ir Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčia, taip pat Kėdainių evangelikų liuteronų bažnyčia ir Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčia, Kėdainių Viešpaties Atsimainymo cerkvė.                                                                                                         
  Na, o Kryžių kalne  abiturientai  turėjo galimybę pasimelsti, pamąstyti apie ateitį, sėkmę, pasirinkimus, atsakomybę... Kryžių kalno Pranciškonų vienuolyno koplyčioje už abiturientų sėkmę šv. Mišias aukojo gimnazijos kapelionas kun. Piotr Wojtonis MIC.  

Skaityti daugiau

DSCF9997

Balandžio 26 dieną 6c klasės mokiniai apsilankė Jono Basanavičiaus tėviškėje Ožkabaliuose. Vilkaviškio raj. Ten jie susipažino su XIXa. pab. – XXa. pr. pasiturinčio valstiečio gyvenamąja aplinka, su J.Basanavičiui skirta ekspozicija. Taip pat dalyvavo pamokoje vaidinime suvalkietiškoje stuboje, kurios metu buvo inscenizuojama autentiška XIXa. slaptosios mokyklos dvasia, susipažino su daraktorių mokyklos mokymo priemonėmis, pasimokė rašyti ,,grifelinėse“ lentelėse.
Už turiningą kelionę mokiniai dėkingi klasės auklėtojai Rimai Dragūnevičienei.

Skaityti daugiau

R. Petrauskas

Balandžio 23 dieną Rygiškių Jono gimnazijoje vyko Kolpingo kolegijos organizuotas renginys –Karjeros pamoka ir  „Protų kovos su Robertu Petrausku“.
Pirmoji renginio dalis buvo paskaita apie krikščionišką Kolpingo kolegiją, jos mokymą ir vertybes. Po paskaitos laukė protmūšis, kuriame dalyvavo 7 komandos, 3 iš jų atstovavo Marijonų gimnaziją. Protmūšį sudarė keturi turai, kuriuose reikėjo atsakyti į klausimus, susijusius su istorija, muzika, dizainu ir t.t. Prireikė greito loginio mąstymo ir komandinio darbo bei savitvardos per garsiai nepasakyti atsakymo prieš jį užrašant. Artėjant renginio pabaigai, į lyderių gretas pateko ir jose iki paskutinio klausimo išsilaikė mūsų gimnazijos komanda, kurią sudarė devyni IIIa klasės mokiniai („Ne komanda“) ir mokytoja - karjeros koordinatorė Inga Čeplikienė. Galutinis rezultatas – iškovota 2 vieta ir prizas – pakvietimas į Kolpingo kolegijos vasaros stovyklą Anykščių rajone.
Galime pasidžiaugti, kad gimnazijų moksleiviai aktyviai dalyvauja renginiuose ir reprezentuoja savo mokyklas. Dėkojame mokytojai Ingai Čeplikienei už paskatinimą dalyvauti konkurse ir pagalbą jame.

Skaityti daugiau

DSCF9492

,, Jaučiuosi laiminga, kitiems padėdama …
Viską pamirštu – ir džiaugsmus, ir skausmus, gyvenu vien kūryba…’’
                                                                                                                                M.B.Stankūnė

Balandžio 11 d.  mūsų gimnazijos trečiame aukšte  Marijampolės kultūros centro vyriausioji etnokultūros specialistė ir parodų organizatorė Ona Birutė Surdokienė pristatė išeivijos dailininkės Magdalenos Birutės Stankūnės dovaną Marijonų gimnazijai tapybos darbų ciklą  ,,Spalvų pynė’’. 
Pristatyme dalyvavo III kl. gimnazistai .
Parodą gimnazijoje padėjo organizuoti dailės ir teatro mokytoja Birutė Talalajeva ir technologijų mokytoja Lina. Mildažytė.

Skaityti daugiau

P1050002

Balandžio 12 d. gimnazijoje vyko ,,Metų rinkimai‘‘, kuriuose buvo nominuota :

,,Metų talentas‘‘ – Toma Stachnevičiūtė (II b gimn. kl.);
,,Metų sportininkas‘‘ – Grytė Markevičiūtė ( II a gimn. kl. );
,,Metų išdaigininkas‘‘ – Paulius Paukštaitis ( II b gimn. kl. );
,,Metų abiturientas‘‘ – Greta Grigalevičiūtė ( IV b gimn. kl. );
,,Metų pirmūnas‘‘ – Ainas Beinakaraitis ( 6 c kl. );
,,Metų šauniausias mokytojas‘‘ – Rima Dragūnevičienė ( lietuvių k.);
,,Metų reikliausias mokytojas‘‘ – Violeta Adomaitienė ( rusų k. );
,,Metų įvykis‘‘ – Gripo karantinas;
Metų pasiaiškinimas‘‘ – Mantas Žilevičius ( IV a gimn. kl. ).
Taip pat už aktyvią veiklą  buvo apdovanota gimnazijos Mokinių tarybos pirmininkė Augustė Pituškaitė ( II b gimn. kl. ).

Nominantai, I etape daugiausiai surinkę balsų, buvo paskelbti gimnazijos stende, o II etape išrinkti slaptu bendruomenės balsavimu.

Skaityti daugiau


   6

   Balandžio 9 d. gimnazijoje vyko Lietuvos meno kūrėjų asociacijos organizuojamo projekto AKIM (Aukštosios kultūros impulsai mokykloms) pamoka. Praktinę pamoką III klasės gimnazistams vedė dailininkė Vilija Galdikaitė . Menininkė supažindino su atspaudų atlikimo įvairove ir subtilybėmis. Gimnazistai patys gamino ruošinius ant įvairių tekstūrų ir mokėsi taisyklingai atspausti.
    AKIM projekto tikslas – mokyklų bendruomenių atskirties nuo kultūros proceso mažinimas.

   Skaityti daugiau

   P1040891

   Balandžio 4 dieną, ketvirtadienį, 13 val. gimnazijoje vyko knygos ,,Laisvė ir tikėjimas: krikščioniškieji trileriai sovietmečiu ‘‘ ( sud. Andrius Navickas ir Reda Sopranaitė) pristatymas. Knygos pristatymą vedė žurnalistas, internetinio naujienų portalo Bernardinai.lt vyr. redaktorius, religijotyrininkas Andrius Navickas, dalyvavo ateitininkų žurnalo ,,Ateitis“ redaktorė R.Sopranaitė , to paties žurnalo administratorė ir Marijonų gimnazijos  buvusi mokinė ateitininkė Marija Striuogaitytė , knygos herojės (s. Nijolė Sadūnaitė ir Rita Striuogaitienė).
   Knygoje aprašoma dešimt gyvenimo istorijų, kurias jungia bendra epocha - sovietmetis, taip pat ryžtas priešintis ateistinei melo imperijai.
   ,,Laisvė ir tikėjimas: krikščioniškieji trileriai sovietmečiu‘‘ knyga - pagarbos ženklas žmonėms, itin sudėtingomis sąlygomis išsaugojusiems meilės druską ir tikėjimo šviesą, kartu liudijimas, kad Viešpats beldžiasi į kiekvieno iš mūsų gyvenimą, raginantis nebijoti ir atverti širdį, surizikuoti eiti laisvės ir tikėjimo keliu, net tada, kai visi didžiuojasi einantys blizgiais šunkeliais. ,,Laisvė ir tikėjimas…’’- bendras ,,Ateities’’ leidybos centro ir Bernardinai.lt kūrinys.

   Skaityti daugiau

   `vlk1

   „Mes žinome, kad, prisikėlęs iš numirusių, Kristus daugiau nebemiršta;
   mirtis jam nebeturi galios“ (Rom 6, 9).

   Brangieji,

   Skambantys rytmetiniai bažnyčios varpai šiandien mums
   atverčia naują gyvenimo puslapį - ženkime į jį kupini jėgų, geros
   nuotaikos, o savo širdis atverkime dar geresniems darbams.

   Sutikdami Jėzaus Prisikėlimo šventę Jums linkime šviesiausių ir
   gražiausių akimirkų, dvasinės ramybės . Nebijokime vieni kitiems
   dovanoti nuostabias šypsenas, nepamirškime padėti tiems, kuriems
   šiuo metu labiausiai reikalinga mūsų pagalba.

   Su šv. Velykom !
   Su pavasariu gyvenime ir širdyse!

   vlk2

   Skaityti daugiau


   laulelyd


    

   Verbų sekmadienį, po keturiasdešimties dienų, baigėsi Gavėnia, prasidėjo Didžioji savaitė. Tai laikotarpis, kai Bažnyčia liturgijoje prisimena ir iš naujo išgyvena pagrindinius žmonijos išganymo istorijos įvykius, ypatingai susijusius su paskutinėmis Jėzaus gyvenimo dienomis. 
   Didįjį ketvirtadienį prisimename Kristaus su apaštalais valgytą vakarienę, kaip Jėzus savo mokiniams plovė kojas. Šią dieną minimas Eucharistijos įsteigimas ir Jo galios perdavimas mokiniams, tad ketvirtadienį švenčiamas ir kunigystės atsiradimas.
   Didysis penktadienis – Kristaus kančios ir mirties diena, kurios metu prisimename, ką Išganytojas yra dėl mūsų padaręs.
   Didysis šeštadienis – mirusio, palaidoto Jėzaus diena, apgaubta tyla.
   Baigiasi Didžioji savaitė šeštadienio vidurnaktį, kai tikintieji sveikina vienas kitą džiugiai sakydami: „Kristus prisikėlė! “ skelbdami, kad prasidėjo svarbiausia krikščionių šventė Velykos.

   light

   Jėzus kiekvienam be išimties siūlo galimybę būti išgelbėtam, atsiversti. Jis nuo amžių ištikimai laukia, kad mes atkreiptume į jį akis ir būtume išgelbėti.
   Nepraleiskime progos ! Viskas priklauso tik nuo mūsų.

   Šventos Didžiosios Savaitės!

   Skaityti daugiau