El. dienynas

Tvarkaraščiai

Galerija

Kontaktai

Vizija, misija

VIZIJA

Tai atvira naujovėms, sparčios pažangos, ugdymo (si) kokybės siekianti, katalikiškomis vertybėmis veiklą grindžianti ilgoji gimnazija Marijampolėje, ugdanti kūrybingas, brandžias, kritiškai mąstančias asmenybes.

MISIJA

Teikti kokybišką, valstybinius standartus atitinkantį pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, ugdyti katalikiškas vertybes, pozityvų bendravimą ir bendradarbiavimą, atskleisti ir plėtoti individualias galimybes atitinkančius mokymosi pasiekimus, kuriuos panaudos kuriant Lietuvos gerovę.

Išvyka į Druskininkus
Išvyka į Druskininkus
Birželio 4 dieną 5b klasės mokiniai ir jų auklėtoja J. Barabanovienė lankėsi Druskininkuose....
Skaityti daugiau
Įstojusiųjų į gimnaziją sąrašas 2018 – 2019 m. m.
Įstojusiųjų į gimnaziją sąrašas 2018 - 2019 m. m.
Skaityti daugiau
Projektas ,,Ateities inžinieriai“
Projektas ,,Ateities inžinieriai“
Iniciatyva ,,Kurk Lietuvai” šiais metais jaunimui pasiūlė ypač įdomių projektų, kurie vadinasi...
Skaityti daugiau
6b klasės išvyka į Varšuvą
6b klasės išvyka į Varšuvą
6b klasės tradicija - mokinių ir jų tėvų pažintinė ekskursija mokslo metų...
Skaityti daugiau
Šv. Mato gimnazijos trečiokų viešnagė
Šv. Mato gimnazijos trečiokų viešnagė
Gegužės 27 d.  gimnazijos trečiokai sulaukė svečių iš Kauno Šv. Mato gimnazijos....
Skaityti daugiau
Išvyka į Kazlų Rūdą
Išvyka į Kazlų Rūdą
Gegužės 25 d. gimnazijos antrokai praleido gamtoje. Traukiniu nuvažiavo į Kazlų Rūdą,...
Skaityti daugiau

Priėmimo tvarka

Maloniai kviečiame mokytis Marijonų gimnazijoje. Mokiniai į gimnaziją priimami tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus prašymą, vaiko gimimo liudijimą arba pasą, sveikatos pažymėjimą arba sveikatos pasą, ugdymo pasiekimų pažymėjimą arba atitinkamos mokymosi pakopos baigimo pažymėjimą. Priėmimą organizuoja Marijonų gimnazijos direktoriaus sudaryta komisija. Sprendimą dėl mokinio priėmimo priima Marijonų gimnazijos direktorius komisijos siūlymu. Mokinių priėmimas įregistruojamas sudarant sutartį tarp Marijonų gimnazijos ir mokinio ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų). Gimnazijoje mokslas yra mokamas.
Priimant mokinius, prioritetai teikiami:
– mokiniams, kurių broliai ir seserys prašymo pateikimo metu jau mokosi Marijonų gimnazijoje. Ši nuostata netaikoma, jei priėmimo komisija nusprendė siūlyti Marijonų gimnazijos direktoriui mokinio nepriimti;
– mokiniams, turintiems aukštesnius mokymosi pasiekimus;
– Marijonų gimnazijos darbuotojų vaikams.
Klasės sudaromos atsižvelgiant į mokinių, mokinių tėvų pageidavimus.

Informacija dėl priėmimo teikiama tel. (8 343) 59276.

Informacija, norintiems nuo 2018-09-01 mokytis Marijonų gimnazijos penktoje klasėje!

Mokiniai lietuvių k., anglų k., matematikos bendrųjų gebėjimų lygio nustatymo darbą rašys 2018 m. birželio 2 d., šeštadienį, 10.00 val.

Būtina atsinešti:

  1. Pradinio išsilavinimo pažymėjimą.
  2. Laimėtų prizinių vietų diplomus.
  3. Rašymo priemonę.
  4. Gimimo liudijimo kopiją.

Dokumentai bus priimami birželio 2 d., šeštadienį, 8.30 – 9.45 val. pirmame aukšte, 111 kabinete. Prašome visus dokumentus sudėti į vieną aplanką ir ant jo užrašyti mokinio vardą bei pavardę.

Informacija apie priėmimą teikiama gimnazijos interneto svetainėje http://www.mmgimnazija.lt bei raštinėje tel.: (8 343) 59 276

Marijonų gimnazijos administracija

Kontaktai

Mokyklos pavadinimas – Marijampolės marijonų gimnazija (Marijampole Marian gymnasium)

Adresas – J. Bendoriaus g. 11, LT – 68309, Marijampolė El.paštas: info@mmgimnazija.lt

Telefonai:

  • direktorius  (8-343) 51 755
  • direktoriaus pavaduotoja ugdymui (8-343) 50 948
  • sekretorė – tel/faks. (8-343) 59 276
  • ūkio dalies vedėjas (8-343) 59 276
  • buhalterė, sveikatos priežiūros specialistė (8-343) 50 405

Mokyklos tipas – gimnazija

Mokomoji kalba – lietuvių kalba

Direktorius – Saulius Andriuška