Saulius Andriuška – Marijonų gimnazijos direktorius herunterladen. Nuolatinis diakonas. ŠU įgyta pradinių klasių mokytojo kvalifikacija, edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis. Specializacija – švietimo vadyba skins download.
Jolita Karpavičienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, istorijos ir katalikų tikybos vyr plugin wordpress downloaden. mokytoja. ŠU įgytas edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.  ŠU baigtos istorijos bakalauro studijos.  VDU įgytas religijos studijų magistro laipsnis Download ipad mail attachment.
Tomas Vitkauskas – direktoriaus pavaduotojas ugdymui, katalikų tikybos mokytojas mcafee internet security kostenlos downloaden. Marijampolės kolegijoje įgytas filologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija.
Dainius Vičkačka – ūkio dalies vedėjas elster download kostenlos.