Administracija

 

 

 

Saulius Andriuška Marijonų gimnazijos direktorius. ŠU įgyta pradinių klasių mokytojo kvalifikacija, edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis. Specializacija – švietimo vadyba.

 

 

Jolita Karpavičienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, istorijos ir katalikų tikybos vyr. mokytoja. 2005 ŠU įgijusi edukologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį. 2012 ŠU baigusi istorijos bakalauro studijas. 2014 VDU įgijusi religijos studijų magistro laipsnį.

 

 

 

Dainius Vičkačka ūkio dalies vedėjas