Marijampolės marijonų gimnazija
Marijampolės marijonų gimnazija

Administracija

Saulius Andriuška – Marijonų gimnazijos direktorius. Nuolatinis diakonas. ŠU įgyta pradinių klasių mokytojo kvalifikacija, edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis. Specializacija – švietimo vadyba.
Jolita Karpavičienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, istorijos ir katalikų tikybos vyr. mokytoja. ŠU įgytas edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.  ŠU baigtos istorijos bakalauro studijos.  VDU įgytas religijos studijų magistro laipsnis.
Dainius Vičkačka – ūkio dalies vedėjas.