Marijampolės marijonų gimnazija
Marijampolės marijonų gimnazija

2% parama

Nuoširdžiai dėkojame Jums už geranorišką paramą,

pervedant 2% pajamų mokesčio sumos Marijampolės marijonų gimnazijai.

2017 metais pervesta 2289,51 Eur. Jūsų pravesti paramos pinigai gimnazijai yra labai svarbus indėlis Jūsų vaikų ugdymo(si) sąlygų gerinimui, turtinant ugdymo proceso materialinę bazę.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Gyventojų pajamų mokesčio įstatymu, kiekvienas mokesčių mokėtojas gali paskirti paramos gavėjo statusą turinčiai ne pelno siekiančiai organizacijai 2 procentų pajamų mokesčio sumos, sumokėtos per metus.

Mokesčių inspekcija prašymus skirti 2 proc. paramą priima iki gegužės 2 d.

Mokesčių inspekcija prašymus skirti 2 proc. paramą rekomenduoja teikti:

1. Asmeniškai galima pristatyti į teritorinę mokesčių inspekciją (Kauno g. 16, Marijampolė) arba minėtu adresu išsiųsti paštu (prašymo forma pridedama (FR0512 V.3) – pildyti didžiosiomis raidėmis).

2. Elektroniniu būdu:

Įeikite į nuorodą http://deklaravimas.vmi.lt ir čia pasirinkite skiltį „Per išorines sistemas”.
Pasirinkite banką, kuriame naudojatės elektronine bankininkyste ir prie jo prisijunkite.
Tuomet savo elektroninės bankininkystės sistemoje ieškokite skilties „Kitos paslaugos” arba E.paslaugos“, kur rasite „VMI e.deklaravimas” arba „VMI Deklaracijos“. Spauskite ant šios nuorodos. Toliau Prisijungti prie „EDS“
Paspaudus Jums turėtų atsidaryti sutartis, kad Jūs sutinkate, jog pateikti duomenys bus naudojami VMI. Spauskite „Sutinku”.
Kairėje pusėje „Deklaravimas“ spaudžiame „Pildyti formą“. Skiltyje „Dažniausiai pildomos formos“ spaudžiame „Prašymas skirti paramą“. Čia rasite jau suformuotą FR0512 v.3 dokumentą, kurį užpildyti galite čia pat internetu

Užpildykite langelius taip:
1 laukelyje – nurodomas Jūsų asmens kodas;
2 laukelyje – Jūsų telefonas;
3V laukelyje– Jūsų vardas;
3P laukelyje– Jūsų pavardė;
4 laukelyje – Jūsų gyvenamoji vieta (miestas, gatvė, namo, buto numeris);
5 laukelyje – ataskaitinis mokestinis laikotarpis – 2017;
6 S – dedame varnelę;
E1- pasirenkame „2- Paramos gavėjas“;
E2- įrašome gimnazijos kodą – 195360227;
E3- nieko nerašome (paliekame tuščią);
E4- įrašome paramos procentą, kurį skiriame gimnazijai (1 arba 2);
E5 – yra galimybė pasirinkti laikotarpį (pvz. jei pasirenkate 2021 m. tai Jums nereikės pildyti kas metai šios deklaracijos, automatiškai iki 2021 m. gimnazijai Jus paskirsite savo 1 arba 2 procentų paramą).
Užpildžius prašymą, galite paspausti raudoną šauktuką programos įrankių juostoje viršuje, kad pasitikrintumėte ar visi laukeliai tinkamai užpildyti.
Paspauskite dešinėje „Pateikti”.

DĖMESIO. Jei planuojate skirti dviem atskirom įmonėms po 1 proc. paramos, reikia pildyti į vieną šią formą. Tada reikia pildyti Eil. Nr. 1 – nurodyti gimnaziją (1 proc.) ir Eil. Nr. 2 – nurodyti kitą įstaigą (1 proc.). Arba atvirkščiai.