Marijampolės marijonų gimnazija vykdo dviejų metų daugiašalį

Comenius projektą su mokyklomis iš Airijos, Belgijos, Vokietijos ir

Ispanijos. Projekto tema ,,European passport to employability“.

Projekto tikslai:

  • Praturtinti mokinių kultūrines, socialines, ekonomines ir istorines žinias apie visas projekte dalyvaujančias  šalis.
  • Pakelti mokinių motyvaciją mokytis anglų kalbos, patobulinti bendravimo įgūdžius įvairiose sockultūrinėse situacijose ir vystyti informacinių technologijų gebėjimus.

Projekto koordinatorė – anglų kalbos mokytoja metodininkė Daiva Miliauskienė.

Projekto straipsniai: