Marijampolės marijonų gimnazija
Marijampolės marijonų gimnazija

“Švietimas ir įsidarbinimo galimybės”

Lapkričio 20-23 d. Valensijoje (Ispanija) vyko Comenius kontaktinis seminaras “Švietimas ir įsidarbinimo galimybės” (Education and employability), kurį organizavo Ispanijos nacionalinė agentūra
APEE. Į šį seminarą atvyko 50 mokytojų iš Belgijos, Kipro, Suomijos, Vokietijos, Prancūzijos, Norvegijos, Graikijos, Airijos, Rumunijos, Lietuvos ir Ispanijos. Jame, laimėjusi dotaciją, dalyvavo ir mūsų mokyklos
anglų kalbos mokytoja metodininkė Daiva Miliauskienė.

Jai pavyko užmegzti bendradarbiavimo ryšius su kitų šalių daugiašalio projekto atstovais. Jų atstovaujamos mokyklos – Loreto Community school, Milford (Airija), College Saint Louise, Liege (Belgija), Erich- Gutenberg-Berufskolleg, Koln (Vokietija), IES la Creueta, Onil/Alicante (Ispanija) – tapo Marijonų gimnazijos partneriais daugiašaliame projekte. Šis kontaktinis
semiras buvo pirmasis žingsnis į Comenius daugiašalę partnerystę. Marijonų gimnazija teiks prašymą Lietuvos nacionalinei agentūrai (SMPS), tikėdamasi gauti 24000 eurų projekto “European passport to employability” finansavimui. Projekto vykdymas prasidėtų 2013 metų rugsėjį ir būtų ypač naudingas vyresniųjų klasių mokiniams susipažįstant su kitose šalyse taikoma jaunimo švietimo ir įsidarbinimo praktika.