Marijampolės marijonų gimnazija
Marijampolės marijonų gimnazija

Ugdymas karjerai


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/mmzija/domains/mmgimnazija.lt/public_html/wp-content/themes/kahuna/includes/loop.php on line 295

Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme

Mūsų gimnazija aktyviai dalyvauja projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme”.
Karjera – visą gyvenimą trunkanti asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka.
Per pastaruosius 100 m., vykstant pokyčiams visuomenėje, kultūroje, ekonomikoje ir technologijose, karjeros samprata nuolat keitėsi:
dabartiniu metu atsakomybė už karjerą ir jos valdymą iš esmės atitenka pačiam individui, todėl reikalinga nauja pagalbos strategija karjeros siekiantiems mokiniams;
vadovaujantis šiuolaikine karjeros samprata mokykloje turėtų būti ugdomas savarankiškas, mąstantis ir nuolat aktyviai savo karjerą konstruojantis individas;
karjeros valdymo kompetencijos – tai orientyrai, kurie apibrėžia, kokių žinių, gebėjimų ir nuostatų reikia, siekiant parengti mokinius sudėtingam karjeros valdymo procesui.
Karjeros paslaugos apima ugdymo karjerai, profesinio informavimo (karjeros informavimo) ir profesinio konsultavimo (karjeros konsultavimo) paslaugas:
Ugdymas karjerai – kryptingas asmens karjeros kompetencijų ugdymas.
Karjeros konsultavimas – tai karjeros koordinatoriaus ir konsultuojamo subjekto sąveika, kurios tikslas – padėti konsultuojamajam pažinti save, suderinti savo norus ir ketinimus su darbo rinkos reikalavimais; formuluoti tikslus mokymosi, darbo ir kitose užimtumo srityse, numatyti adekvačius būdus jiems įgyvendinti.
Karjeros informavimas – tai informacijos apie karjeros galimybes rinkimo, analizės, sisteminimo ir teikimo procesas.

Kviečiami ne tik mokiniai, bet ir mokytojai bei mokinių tėveliai. Norėdami susitarti dėl užsiėmimo ar užduoti rūpimą klausimą, galite kreiptis tiesiogiai į karjeros koordinatorę Ingą Čeplikienę arba elektroniniu paštu ingaceplik@yahoo.de.

— NAUDINGOS NUORODOS —

Tėveliams rekomenduojame leidinį, parengtą Švietimo mainų paramos fondo specialistų (2011), „Vadovas tėvams. Kaip padėti vaikui renkantis karjerą”.
http://www.smpf.lt/uploads/ documents/docs/765_ 49d90e69e691ba42855c19b7d3ca8a fc.pdf

Ugdymas karjerai programa mokytojams, mokiniams ir tevams