Mokytojai

MARIJAMPOLĖS MARIJONŲ GIMNAZIJOS
MOKYTOJŲ SĄRAŠAS
2018 – 2019 m. m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija Išsilavinimas
1. Adomaitienė Violeta Rusų kalbos mokytoja metodininkė Aukštasis
2. Andriuška Saulius Pradinių klasių ir tikybos mokytojas metodininkas Aukštasis
3. Andriuškienė Ingrida Pradinių klasių mokytoja Aukštasis
4. Avižienienė Edita Anglų kalbos mokytoja metodininkė Aukštasis
5. Balčiauskienė Kristina Kūno kultūros mokytoja metodininkė Aukštasis
6. Barabanovienė Jūratė Biologijos mokytoja metodininkė Aukštasis
7. Beinakaraitienė Aušra Matematikos mokytoja  metodininkė Aukštasis
8. Čeplikienė Inga Vokiečių kalbos mokytoja metodininkė, anglų kalbos mokytoja Aukštasis
9. Dragūnevičienė Rimanta Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Aukštasis
10. Dvareckas Algimantas Kūno kultūros vyresnysis mokytojas Aukštasis
11. Grinkienė Laima Istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja metodininkė Aukštasis
12. Gudauskienė Audronė Matematikos mokytoja metodininkė Aukštasis
13. Guogienė Laimutė Geografijos mokytoja metodininkė Aukštasis
14. Janušauskienė Asta Pradinių klasių vyresnioji mokytoja Aukštasis
15. Karpavičienė Jolita Istorijos ir tikybos vyresnioji mokytoja Aukštasis
16. Krukonienė Zita Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Aukštasis
17. Lukšienė Jolita Choreografijos mokytoja metodininkė Aukštasis
18. Malavickienė Rima Tikybos mokytoja metodininkė Aukštasis
19. Matulaitis Saulius Technologijų vyr. mokytojas,

žmogaus saugos mokytojas

Aukštasis
20. Mieldažytė Lina Technologijų mokytoja metodininkė, ekonomikos mokytoja Aukštasis
21. Miliauskienė Daiva Anglų kalbos mokytoja metodininkė Aukštasis
22. Motūzaitė Rasa Fizikos mokytoja metodininkė Aukštasis
23. Petruškevičienė Jūratė Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis
24. Ramanauskienė Inga Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis
25. Rentelienė Lina Informacinių technologijų mokytoja metodininkė Aukštasis
26. Rupšienė Jolanta Anglų kalbos mokytoja ekspertė Aukštasis
27. Rudzinskienė Raimonda Anglų kalbos mokytoja metodininkė Aukštasis
28. Stražnickaitė Jurgita Muzikos vyresnioji mokytoja Aukštasis
29. Subačienė Ina Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Aukštasis
30. Šalčiūnienė Neringa Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Aukštasis
31. Šnipaitienė Ginta Matematikos Aukštasis
32. Talalajeva Birutė Dailės mokytoja metodininkė Aukštasis
33. Tolkovienė Loreta Istorijos ir pilietiškumo pagrindų vyresnioji mokytoja Aukštasis
34. Uckienė Daiva Chemijos mokytoja metodininkė Aukštasis
35. Vadopalienė Ligita Pradinių klasių mokytoja Aukštasis
36. Vilkelienė Laura Pradinių klasių mokytoja Aukštasis
37. Vitkauskas Tomas Tikybos mokytojas Aukštasis
38. Zapova Elvyra Rusų kalbos vyresnioji mokytoja Aukštasis
39. Žimaila Gintautas Geografijos vyresnysis mokytojas Aukštasis