MARIJAMPOLĖS MARIJONŲ GIMNAZIJOS
MOKYTOJŲ SĄRAŠAS
2019 – 2020 m. m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Dėstomas dalykas, kvalifikacinė kategorija Išsilavinimas
1. Adomaitienė Violeta Rusų kalbos mokytoja metodininkė Aukštasis
2. Andriuška Saulius Pradinių klasių ir tikybos mokytojas metodininkas Aukštasis
3. Andriuškienė Ingrida Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis
4. Avižienienė Edita Anglų kalbos mokytoja metodininkė Aukštasis
5. Balčiauskienė Kristina Kūno kultūros mokytoja metodininkė Aukštasis
6. Barabanovienė Jūratė Biologijos mokytoja metodininkė Aukštasis
7. Beinakaraitienė Aušra Matematikos mokytoja  metodininkė Aukštasis
8. Čeplikienė Inga Vokiečių kalbos mokytoja metodininkė, anglų kalbos mokytoja Aukštasis
9. Dragūnevičienė Rimanta Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Aukštasis
10. Dvareckas Algimantas Kūno kultūros vyresnysis mokytojas Aukštasis
11. Dvareckienė Daiva Pradinių klasių mokytoja Aukštasis
12. Grinkienė Laima Istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja metodininkė Aukštasis
13. Gudauskienė Audronė Matematikos mokytoja metodininkė Aukštasis
14. Guogienė Laimutė Geografijos mokytoja metodininkė Aukštasis
15. Janušauskienė Asta Pradinių klasių vyresnioji mokytoja Aukštasis
16. Jokubauskienė Gabrielė Choreografijos mokytoja Aukštasis
17. Karpavičienė Jolita Istorijos ir tikybos vyresnioji mokytoja Aukštasis
18. Krukonienė Zita Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Aukštasis
19. Malavickienė Rima Tikybos mokytoja metodininkė Aukštasis
20. Matulaitis Saulius Technologijų vyr. mokytojas,

žmogaus saugos mokytojas

Aukštasis
21. Mieldažytė Lina Technologijų mokytoja metodininkė, ekonomikos mokytoja Aukštasis
22. Miliauskienė Daiva Anglų kalbos mokytoja metodininkė Aukštasis
23. Mikulienė Jolanta Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis
24. Motūzaitė Rasa Fizikos mokytoja metodininkė Aukštasis
25. Ramanauskienė Inga Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis
26. Rentelienė Lina Informacinių technologijų mokytoja metodininkė Aukštasis
27. Rupšienė Jolanta Anglų kalbos mokytoja ekspertė Aukštasis
28. Rudzinskienė Raimonda Anglų kalbos mokytoja metodininkė Aukštasis
29. Stražnickaitė Jurgita Muzikos vyresnioji mokytoja Aukštasis
30. Subačienė Ina Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Aukštasis
31. Šalčiūnienė Neringa Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Aukštasis
32. Šnipaitienė Ginta Matematikos Aukštasis
33. Talalajeva Birutė Dailės mokytoja metodininkė Aukštasis
34. Tolkovienė Loreta Istorijos ir pilietiškumo pagrindų vyresnioji mokytoja Aukštasis
35. Uckienė Daiva Chemijos mokytoja metodininkė Aukštasis
36. Vadopalienė Ligita Pradinių klasių mokytoja Aukštasis
37. Vilkelienė Laura Pradinių klasių mokytoja Aukštasis
38. Vitkauskas Tomas Tikybos mokytojas Aukštasis
39. Zapova Elvyra Rusų kalbos vyresnioji mokytoja Aukštasis
40. Žimaila Gintautas Geografijos vyresnysis mokytojas Aukštasis