Projektai

Projektas „Marijampolės marijonų gimnazijos mokymosi aplinkos modernizavimas“

ERASMUS+ Daugiašalis projektas Marijonų gimnazijoje

Erasmus+ K2 strateginių partnerysčių projektas

Projektas Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra

LIETUVOS MENO KŪRĖJŲ ASOCIACIJOS projektas „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM)”

Projektas Reflektyvaus vertybinių nuostatų ugdymo modelio diegimas bendrojo lavinimo mokyklose

Comenius projektas ,,European passport to employability“
Erasmus+ susitikimas Airijoje
Erasmus+ projekto patirtys