Marijampolės marijonų gimnazija
Marijampolės marijonų gimnazija

„Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“, projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-03-0001

Marijampolės marijonų gimnazija 2023 m. birželio mėn. pasirašė Jungtinės veiklos sutartį, įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“, projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-03-0001. Projekto tikslas – atnaujinti bendrojo ugdymo turinį ir užtikrinti veiksmingą jo diegimą. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ Nr. 09.2.1-ESFA-V-726 priemonę „Ugdymo turinio tobulinimas ir naujų mokymo organizavimo formų kūrimas ir diegimas“. Sutarties objektas – aprūpinti Marijampolės marijonų gimnaziją atnaujintą ugdymo turinį atitinkančiais vadovėliais: pradiniam ugdymui – 278, pagrindiniam ugdymui – 496, viduriniam ugdymui – 132. Sutarties įvykdymui planuojama skirti suma 15.613,58 Eur. Daugiau informacijos…