Marijampolės marijonų gimnazija
Marijampolės marijonų gimnazija

Archyvas

Grįžti atgal
MOKINIŲ IR JŲ TĖVELIŲ DĖMESIUI

Vadovaujantis ,,2011-2013 metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo
programų bendrųjų ugdymo planų“, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministro 2011 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. V-1016, 5.1 punktu,
skelbiame, jog

visų klasių mokiniams vasario 17 d. –
žiemos atostogų diena (į gimnaziją Vasario 16 ir
17 dieną ateiti nereikia).
*****

Papildomos atostogos 5 klasių mokiniams
prasideda vasario 20 d., baigiasi vasario 24 d.

Gimnazijos administracija