Marijampolės marijonų gimnazija
Marijampolės marijonų gimnazija

Archyvas


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/mmzija/domains/mmgimnazija.lt/public_html/wp-content/themes/kahuna/includes/loop.php on line 295

Warning: Undefined variable $output in /home/mmzija/domains/mmgimnazija.lt/public_html/wp-content/plugins/archyvas/user/archyvas.php on line 10
Grįžti atgal
Gavėnia

Prasidėjo Gavėnia – dvasinio praturtėjimo metas

kryzius

Gavėnia - tai toks šventas laikas, kuris pakviečia žmones atsigręžti į Dievą. Toks palaimingas laikas, kuris padeda susivokti savyje. Jis nėra nei liūdnas, nei gedulingas, tai yra prasmingas laikas -  ypatingo pasirengimo laikas. Pažiūrėkime į gamtą - ji kaupiasi prieš atbudimą. Gavėnia sutampa su beprasiveržiančiu pavasariu.

Gavėnia skirta pasirengti Velykoms. Tai metas, kai esame kviečiami stabtelėti ir apmąstyti, suvokti bei pripažinti savo žmogiškosios prigimties trapumą ir pažeidžiamumą, nes mes vieni patys esame silpni ir bejėgiai, o su Dievu - stiprūs ir galingi. Ir jeigu atrodys, kad mums nesiseka, kad ko nors nesugebame, neturime jėgų, kad viskas beprasmiška, prisiminkime Dangiškąjį Tėvą.  Jis laukia, Jis priims kiekvieną, kuris iš širdies gelmių pasakys: „Tėve, nusidėjau dangui ir Tau...“ Pripažindami, kad buvome klydę, atgauname tai, ką buvome praradę. Privalome augti šventumu. Gavėnios pradžioje pasižadėti padaryti gerų darbų, svajoti tapti tobulesniais Dievo akivaizdoje. Gavėnios meto atgaila tebūnie ne tik vidinė, bet ir išorinė bei vieša. Kiekvienas žmogus turi dieviškąjį pradą. Linkėtume nepykti ant kito, nesmerkti, neteisti, bet paieškoti savo asmeninio ryšio su Dievu. Pamąstyti, koks tu esi minioje. Kvietimas į rimtį, į savęs pamatymą tikėjimo šviesoje tai ir yra  Gavėnios ypatingumas.

Gyvenimo prasmė –
Auka, Kančia ir Meilė.
Tai jos padaro mus
Ir geresnius,
Ir tauresnius,
Nei buvom vakar...
                                                                      I. Spranaitienė