brawl stars for free
Grįžti atgal
Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena

bal
Vasario 16-oji – išskirtinė data valstybės istorijoje, liudijanti Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės siekius. Ši diena – mūsų vienybės, valstybingumo atkūrimo ir išsaugojimo simbolis, neatsiejamas nuo pagarbos savo tautos istorijai ir kiekvienam, kovojusiam už galimybę šiandien laisvai švęsti šį didingą  įvykį.

Sekime drąsiu, doru ano meto šviesuolių pavyzdžiu ir nepamirškime vardan laisvės nueito kelio .
ŽEMĖS PRISIKĖLIMO MALDA
Kai kapams už laisvę kritusių meldiesi,
Apsigobus kruvina skara,
Mano žeme, man tu vaidiniesi
Burtininke dieviška, gera.
Kalbančia prisikėlimo maldą
Kapinynų vidury slaptai.
Kankinių – šventųjų tariant vardą,
Sudreba žvaigždynų pamatai.
Kazys Bradūnas

lenta

Download tex live download photo flickr ccleaner free for free netflix filme auf playstation herunterladen