,,Aš visomis pajėgomis protestuoju prieš nebūtį, aš būsiu“, – šiais J.Tumo – Vaižganto žodžiais šiandien  B.Kleizaitės – Vasaris dailės galerijoje prasidėjo rašytojo kūrybos skaitymai. Rygiškių Jono, Sūduvos ir mūsų gimnazijos mokiniai meniniu žodžiu, šokiu ir muzikos garsais jautriai prisilietė prie rašytojo gyvenimo, dar kartą išgyveno pačias subtiliausias kūrybos akimirkas. ,,Vaikščiojanti šviesa“, ,,Jo širdy ir galvoj buvo vien Lietuva“, ,,Sau neturėjo laiko“, ,,Mano vaikystės pragiedrulis“ – tai tik keletas atsiminimų apie Vaižgantą, o visa rašytojo kaip žmogaus esmė nusakoma šiais jo  žodžiais : „Ieškojau laimės kitiems, o laimingu tapau pats“ .

Renginio organizatoriai ir dalyviai – IVa klasės gimnazistai ir lietuvių kalbos mokytojos Zita ir Rima.