Puikūs abiturientų pasiekimai

Rugpjūčio 7 dieną Marijampolės Poezijos parke iškilmingai pagerbti abiturientai, gavę aukščiausius brandos egzaminų įvertinimus. Džiaugiamės, kad  mūsų gimnazistų tarpe tokių įvertinimų net dešimt. Rugilė Simutytė šimtukus  gavo iš matematikos ir informacinių technologijų brandos egzaminų. Anglų kalbos 100 taškų įvertinimus gavo Goda Riškevičiūtė, Ignas Grinius, Ignas Marcinkevičius, Matas Pečiūra, Mykolas Penčyla, …

Respublikinis vertėjų ir iliustruotojų konkursas „Tavo Žvilgsnis“ 2020

Sveikiname jaunuosius Marijonų gimnazijos vertėjus ir iliustratorę Danielę (8b klasė), kurie nusprendė išbandyti savo anglų ir lietuvių kalbų žinias projekte, versdami grožinės literatūros kūrinius ar jų ištraukas iš anglų kalbos. Geriausių darbų autoriai apdovanoti diplomais už puikius vertimus: Abou-Sahyon Jacob Hassan, 5a klasė Danielė Šalaševičiūtė, 8b klasė (ilgojo teksto vertimas) …

Kalbų Kengūros Lyderių turas

Šiame etape dalyvauja  moksleiviai, kurie  2019m. Kalbų Kengūros projekte laimėjo Auksinės Kengūros diplomus. Į Lyderių turą 2020 buvo pakviestos ir dvi mūsų gimnazijos mokinės-  Milda Ramanauskaitė (8b kasė) ir  Danielė Šalaševičiūtė (8b klasė).  Danielės rašinys įvertintas puikiai. Ji apdovanota Lyderio Diplomu ir kelione. Mildai įteiktas  Padėkos raštas. Anglų kalbos mokytoja Raimonda …

Kalbų kengūra 2020

Šiemet, kaip ir kasmet pavasarį, mūsų gimnazijoje vyko anglų kalbos respublikinis projektas “Kalbų Kengūra“, kuriame dalyvavo virš 60 3-11 klasių mokinių. Norinčiųjų dalyvauti konkurse kasmet daugėja.  Dalyviai, atlikdami įvairias užduotis, pasitikrino savo žinias. Sveikiname visus dalyvius, didžiuojamės nugalėtojais ( jų net 41) ir dėkojame anglų kalbos mokytojoms. Auksinės Kengūros diplomas: …

Laisvai Lietuvai – 30

,,Po laisvus laukus, <…> O LIETUVA, aš vaikštau ir gėriuosi…” – rašė J.Aistis. Šiandien LAISVA LIETUVA gėrėjosi beveik šimtas gimnazijos bendruomenės narių, kurie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną minėjo, dalyvaudami pėsčiųjų žygyje Kudirkos Naumiestyje… Už šią idėją dėkojame istorijos mokytojai Loretai.

Kovo 11-oji gimnazijoj

Dievas ar likimas paskyrė mums gyventi pačią geriausią, gražiausią, nuostabiausią žemę. Nedidelį jos plotelį, užtat kokį! Nėra čia nei rūsčių aukštų kalnų su amžinų ledynų kepurėmis, nei karščio išdegintų dykumų, neatūžia cunamiai ir taifūnai, viską šluojantys sau nuo kelio, nežinom, kas yra amžinas įšalas ar tropinės liūtys. Geroji Kažkieno ranka …