Pranciškonų vienuolyno koplyčioje gimnazijos kapelionas M.Martinaitis aukojo šv. Mišias už abiturientų sėkmę. Malda sustiprino viltį, suteikė stiprybės neabejoti savo pasirinkimais…