Marijampolės marijonų gimnazija
Abiturientams įteikti brandos atestatai

Abiturientams įteikti brandos atestatai

Labai džiaugiamės ir didžiuojamės mūsų gimnazistų pasiekimais ir linkime didžiausios sėkmės žengiant į kitą gyvenimo etapą. Telaimina Dievas jų pasirinktą kelią. Lai pildosi jų svajonės!