Marijampolės marijonų gimnazija
Juozo Giedraičio fondo stipendijos  mūsų gimnazistėms

Juozo Giedraičio fondo stipendijos  mūsų gimnazistėms

Birželio 27 d. pirmą kartą Juozo Giedraičio vardo moksleivių fondo stipendijos buvo įteiktos Marijonų gimnazijos moksleivėms: Austėjai Vidrinskaitei (8b kl.), Liucijai Deniušytei (8b kl.), Laurai Vaitkevičiūtei (Ic kl.), Gabijai Samušytei (Ib kl.) , Julijai Šnipaitytei (Ib kl.) ir  Gretai Verbalytei (Ib kl.) (JGF stipendijų pažymėjimus merginoms įteikė gimnazijos steigėjas kun. dr. A.Šidlauskas MIC). Šio fondo tikslas – remti patriotišką ir katalikišką švietimą, skiriant lėšų Lietuvoje gyvenančių  moksleivių mokymuisi katalikiškose mokyklose ir gimnazijose. Gimnazistės dalyvavo šio fondo projekte įsteigtoms stipendijoms gauti ir įvykdė komiteto nustatytas sąlygas- rašė rašinius tema „Per tikėjimą ir kančią į šimtmečio Lietuvą“(Julija Šnipaitytė laimėjo II-ąją vietą respublikoje). Merginos dėkingos lietuvių kalbos mokytojoms L.Kiverienei ir I.Subačienei už pagalbą ruošiantis konkursiniam rašiniui.

Stipendijų įteikimo ceremonija prasidėjo Lietuvos valstybės himnu, bendra malda, kuriai visus pakvietė  gimnazijos steigėjas kun. A.Šidlauskas MIC,  po to žodį apie J. Giedraičio fondą bei jo skiriamos stipendijos moksleiviams reikšmę tarė šio fondo steigėjas ir komiteto narys Jonas Vainius. Dar vėliau pristatyta įdomi ir įspūdinga Juozo Giedraičio biografija. Šis žmogus nuoširdžiai puoselėjo  lietuvybę ir krikščioniškąsias vertybes, didžiąją gyvenimo dalį būrė tautiečius išeivijoje, JAV. Jo pastangų dėka vaisingai dirbo jo vadovaujamas Tautos fondas.

Taip pat šio renginio metu visiems buvo įdomus VU istorijos fakulteto lektoriaus Andriaus  Grodžio ,,Žvilgsnis į 1918m Nepriklausomybės Akto  priėmimo  istorines aplinkybes“ ir filmas apie Lietuvos prezidentą A.Stulginskį.

Renginio pabaigoje svečiai turėjo galimybę pabendrauti su gimnazijos pedagogais, tėveliais ir moksleivėmis.