1b klasės mokiniai susitiko su Kybartų „Saulės“ progimnazijos pirmokais.  Abiejų mokyklų mokiniai parengė pristatymus, pasakojo apie save, savo miestą, mokyklą. Po to visi  keliavo į  Multicentrą, kur dalyvavo edukacinėje programoje „Žemė – žmonių planeta“, išbandė interaktyvius žaidimus, konstravo. Mokiniai taip pat apsilankė Kraštotyros muziejuje ir  susipažino su Marijampolės miesto istorija.

Šio susitikimo metu pirmokai daug sužinojo, susirado naujų draugų, o užsimezgusią draugystę  stiprins rašydami vieni kitiems laiškus, dalyvaudami bendruose projektuose, išvykose.

Inga Ramanauskienė, Ib klasės mokytoja