Marijampolės marijonų gimnazija
Vertybių ugdymo dienos

Vertybių ugdymo dienos

…matyti galima tik širdimi.

Tai, kas svarbiausia, nematoma akimis.

Antoine de Saint-Exupery

2023 m. spalio 17 d. ir 2023 m. spalio 20 d. Marijampolės marijonų gimnazijoje vyko vertybių ugdymo dienos pagal vertybių ugdymo programą „Būk mano draugas, keliaukime kartu!“. Su 5a ir 5b klasių vaikais keliavo direktorius Saulius, pavaduotoja Irma, kapelionas kun. Mindaugas, psichologė Virginija, visuomenės sveikatos specialistė Simona, 5a klasės auklėtoja Aušra Širvaitienė ir 5b klasės auklėtoja Neringa Šalčiūnienė.

Susirinkę mes kalbėjome apie bendravimą ir bendradarbiavimą, bendruomeniškumą, kaip tapti bendruomene, sugebančia priimti kiekvieną ir nešti meilę kitiems, apie krikščioniškųjų vertybių svarbą jų kasdieniniame gyvenime bei augimą tikėjime, žaidėme bendruomeniškumą lavinančius žaidimus, dalyvavome Šv. Mišiose.