Marijampolės marijonų gimnazija
Pilietiškumo pamoka ,,Būk pilietiškas ir atsakingas“

Pilietiškumo pamoka ,,Būk pilietiškas ir atsakingas“

Šiandien gimnazijoje lankėsi  nepriklausoma ekspertė, buvusi LR socialinės apsaugos ir darbo  ministrė Algimanta Pabedinskienė. Ji projekto ,,Būk pilietiškas ir atsakingas“ koordinatorė. Šio projekto tikslas – stiprinti jaunimo pilietinę brandą,  ugdyti pilietinį sąmoningumą. A.Pabedinskienė kvietė  mokinius diskusijai apie pilietiškumą, kalbėjosi apie įvairias pilietines veiklas, apie jaunimo politiką Lietuvoje,  skatino išdrįsti aktyviai dalyvauti įvairių jaunimo organizacijų veikloje, ragino diskutuoti ir ieškoti sprendimų kartu.