Marijampolės marijonų gimnazija
Paskutinio skambučio šventė

Paskutinio skambučio šventė

Nebėkit visą laiką risčiomis,

Užsižiopsokit kartais į lankas,

Į margą paukštį ir geltoną šviesą,

Kur taip tylu, kur kvepia žolėmis,

Kurių vardų nežinote ligšiolei.

Nebėkit visą laiką risčiomis,

Sustokit nusilenkti samanai ir žolei…

Užlipkite ant kalno,

Kur srūva jauki žydėjimo šviesa,

Kur dobilų baltumas ir saldumas

Ramybę neša delnuose…

Nuplaukite skubėjimo kartumą,

Sutikite pasaulį savyje

Ir eikit per dienas iškėlę galvas,

Dalydamies jaukia žydėjimo šviesa.