Marijampolės marijonų gimnazija
Konsultacinė popietė

Konsultacinė popietė

Lapkričio 22 dieną Marijonų gimnazijoje vyks konsultacinė popietė 5-IV gimn. klasių tėvams (globėjams, rūpintojams)