Marijampolės marijonų gimnazija
MARIJONŲ GIMNAZIJOS DEVINTOKĖ – TRADICINIO PARTIZANŲ DAINŲ FESTIVALIO ,,LAISVĖS KELIAS” DALYVĖ

MARIJONŲ GIMNAZIJOS DEVINTOKĖ – TRADICINIO PARTIZANŲ DAINŲ FESTIVALIO ,,LAISVĖS KELIAS” DALYVĖ


Lapkričio 24 dieną Druskininkų ,,Atgimimo” mokykloje vyko 12-asis, jau tradiciniu tapęs, partizanų dainų festivalis ,,Laisvės kelias”, į kurį visos Lietuvos švietimo įstaigų meninius
kolektyvus ir solistus, mėgstančius dainuoti ir neabejingus istorinės atminties puoselėjimui, pakvietė festivalio organizatoriai – Druskininkų ,,Atgimimo” mokykla ir Druskininkų
rezistencijos ir tremties muziejus. Festivalio tikslas – išsaugoti ir puoselėti 1944-1953 metais vykusio partizaninio karo laikų kultūrinį paveldą, geriau pažinti ir suprasti naujausių laikų
Lietuvos istoriją, ugdyti jaunimo patriotiškumą ir tautiškumą. Iš visos Lietuvos apskričių į festivalį atvykusius svečius pasveikino Tarptautinės
komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti paskirtas pirmininkas Ronaldas Račinskas ir jo pavaduotoja – švietimo programų koordinatorė Ingrida
Vilkienė, Druskininkų savivaldybės nariai, Šaulių sąjungos atstovai, Druskininkų tremtinių ir politinių kalinių choras, atlikęs keletą dainų, jaunajai kartai primenančių kovas dėl Lietuvos
laisvės.
Marijampolės marijonų gimnazijai atstovavo devintos klasės mokinė Saulė Andriuškaitė. Ugdytinė atliko graudžią, jautrią partizanų dainą ,,Slėpkis slėpkis, brolužėli”. Festivalyje
,,Laisvės kelias” skambėjo ir žinomos, ir rečiau atliekamos dainos: ,,Oi, sakalėli”, ,,Ant aukštų kalnelių”, ,,Sibire”, ,,Jau du pavasariai praėjo”, ,,Menu, atbridot jūs per sniegą”, ,,Vienlangėj
grytelėj”, ,,Partizanų būrys”, ,,Burkuoja balandžiai po langu”, ,,Devynios baltos upės”, ,,Rudens naktis sustojo”, ,,Partizanų motinai”, taip pat baltarusių dainą ,,Pogonia”. Festivalyje dalyvavę
meno kolektyvai atliko po vieną partizanų dainą, o baigiamasis festivalio akordas – bendra daina ,,Palinko liepa šalia kelio”.
Visi festivalio dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais, knygomis ir kitomis vertingomis dovanomis.

Neringa Šalčiūnienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja