Birželio 21 dieną Juozo Giedraičio vardo  fondo stipendijos buvo įteiktos šioms Marijonų gimnazijos  moksleivėms: Patricijai Murauskaitei, Aistei Uckutei, Deimantei Kadišiūtei, Gabijai Samušytei, Kamilei Radzevičiūtei ir Ugnei Glaveckaitei. JGF stipendijų pažymėjimus merginoms įteikė istorikas Laimutis Purlys. Šio fondo tikslas – remti patriotišką ir katalikišką švietimą, skiriant lėšų Lietuvoje gyvenančių  moksleivių mokymuisi katalikiškose mokyklose ir gimnazijose. Gimnazistės dalyvavo šio fondo projekte įsteigtoms stipendijoms gauti ir įvykdė komiteto nustatytas sąlygas- rašė rašinius tema „Didžioji laisvės kova 1944-1953”.

Stipendijų įteikimo ceremonija prasidėjo Lietuvos valstybės himnu, bendra malda, kuriai visus pakvietė  gimnazijos kapelionas, po to žodį apie J. Giedraičio fondą bei jo skiriamos stipendijos moksleiviams reikšmę tarė šio fondo steigėjas ir komiteto narys Jonas Vainius. Dar vėliau pristatyta  Juozo Giedraičio biografija. Šis žmogus nuoširdžiai puoselėjo  lietuvybę ir krikščioniškąsias vertybes, didžiąją gyvenimo dalį būrė tautiečius išeivijoje, JAV. Jo pastangų dėka vaisingai dirbo Tautos fondas.