Marijampolės marijonų gimnazija
GAVĖNIOS SUSITIKIMAI

GAVĖNIOS SUSITIKIMAI

Gimnazistams Gavėnios metu vyko rekolekcijos, kurių metu buvo kalbama apie gyvenimo prasmę ir tiesos paieškas, tikėjimą, kantrybę ir viltį, kaip svarbu širdyje jausti ramybę ir į tikrovę žvelgti per širdies filtrą, apie apsisprendimo prasmę įveikiant baimes, garbingą elgesį.

Gavėnios metu mokinius lydėjo ir laimino kunigas Mindaugas.