Marijampolės marijonų gimnazija
Padėka

Padėka

Nuoširdžiai dėkojame Jums už geranorišką paramą, pervedant 2 % pajamų mokesčio sumos Marijampolės marijonų gimnazijai (žiūrėti 2 % parama)