Marijampolės marijonų gimnazija
Marijonų gimnazijos mokinių pasiekimai edukaciniuose konkursuose „Olympis 2020“ rudens sesijoje

Marijonų gimnazijos mokinių pasiekimai edukaciniuose konkursuose „Olympis 2020“ rudens sesijoje

Kiekvieną rudenį ir pavasarį edukacinių konkursų organizatorius „Olympis“ kviečia moksleivius pasitikrinti žinias bei įgūdžius ir siūlo atlikti lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, anglų kalbos, fizikos, geografijos, chemijos, biologijos, pasaulio pažinimo, informacinių technologijų užduotis. Konkursų pagrindinis tikslas – sudominti mokinius mokomuoju dalyku ir skatinti mokymosi motyvaciją. Užduotys yra įvairaus sudėtingumo, tad jas atlikti gali visi mokiniai.
Konkurse „Olympis 2020“ rudens sesijoje dalyvavo daugiau nei 22 tūkstančiai dalyvių iš visos Lietuvos, tarp jų ir gausus būrys ( net 276) Marijonų gimnazijos mokinių. 63 mokiniai apdovanoti medaliais, 594 mokiniai pirmo, antro ir trečio laipsnio diplomais.
Konkursų organizatorius nuoširdžiai dėkoja mokytojoms, paskatinusioms mokinius dalyvauti konkurse: Astai Janušauskienei, Daivai Dvareckienei, Ingridai Andriuškienei, Laurai Vilkelienei, Jolantai Mikulienei, Jūratei Barabanovienei. Organizatorių sveikinimų sulaukė Asta Janušauskienė, Inga Čeplikienė, Ingrida Andriuškienė, Jolanta Rupšienė, Jūratė Barabanovienė, Daiva Dvareckienė, Jolanta Mikulienė – šių mokytojų mokiniai gavo diplomus.