Marijampolės marijonų gimnazija
Gedulo ir vilties diena

Gedulo ir vilties diena

Gegužės mėn. Marijonų gimnazijos 5b ir 9b kl. mokiniai, paskatinti istorijos mokytojos L. Grinkienės, dalyvavo pilietiškumo, dailės ir informacinių technologijų projekte, kurio metu susipažino su Marijampolės gyventojų trėmimo į Sibirą istorija, gamino atvirukus, skirtus žmonėms, patyrusiems tremties žiaurumą.Birželio 14d. tie patys mokiniai dalyvavo GEDULO IR VILTIES DIENOS IR TREMTIES 80-MEČIO minėjime, kuris vyko prie paminklo tremčiai atminti, šalia geležinkelio stoties. Minėjimo metu Marijampolės politinių kalinių ir tremtinių skyriaus pirmininkei Birutei Kažemėkaitei mokiniai įteikė atvirukus su Gyvybės medžio simboliu. Jie bus padovanoti buvusiems tremtiniams ir politiniams kaliniams.