Marijampolės marijonų gimnazija
“Esu nepriklausomas, laisvas ir laimingas”

“Esu nepriklausomas, laisvas ir laimingas”

Nuo sausio šeštos iki vasario dvyliktos dienos vyko dailės ir technologijų projektas “Esu nepriklausomas, laisvas ir laimingas”. Šis projektas skirtas 1991 m. sausio įvykių trisdešimtmečiui paminėti, Lietuvos valstybės atkūrimo bei Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimui, pilietiškumo ir kūrybiškumo skatinimui. Projekto tikslas – skatinti kūrybiškai pažvelgti į istorinius įvykius, gimtą miestą, šeimą, formuoti ir perteikti savitą jų vertinimą meninėmis formomis.

Įdėmiau pažvelgę į kasdienybės spalvas, mokiniai atrado trispalves kompozicijas savo aplinkoje, kasdieniuose daiktuose, gamtoje, jas įamžino fotografijose, piešiniuose, elektroniniuose atvirukuose, koliažuose ir siuviniuose. Kūrė filmukus, domėjosi istoriniais faktais, iškiliais XVIII – XX a. žmonėmis bei atkūrė fotografijas, paveikslus, kuriuose žymūs politiniai veikėjai, sukilėliai, kalbininkai, poetai, rašytojai.

Džiugina mokinių išradingumas, pastabumas ir jų kūrybinė fantazija.

Dailės mokytoja Birutė Talalajeva ir technologijų mokytoja Lina Mieldažytė.