Marijampolės marijonų gimnazija
Marijampolės marijonų gimnazija

Archyvas


Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/mmzija/domains/mmgimnazija.lt/public_html/wp-content/themes/kahuna/includes/loop.php on line 295

Warning: Undefined variable $output in /home/mmzija/domains/mmgimnazija.lt/public_html/wp-content/plugins/archyvas/user/archyvas.php on line 10
Grįžti atgal
Prasidejo didžioji savaitė

Prasidėjo DIDŽIOJI SAVAITĖ.

Pačios svarbiausios šios savaitės dienos - Didysis tridienis:

ketvirtadienis, penktadienis ir Velyknaktis

(naktis iš šeštadienio į sekmadienį).

Ši savaitė vadinama Didžiąją,

nes per ją paminimi didieji mūsų tikėjimo slėpiniai.

Didysis ketvirtadienis - ypatinga diena. Rytą šventinami aliejai, o vakare švenčiamos Paskutinės Vakarienės mišios. Tai Eucharistijos įsteigimas ir perdavimas Jo galios mokiniams. Todėl ketvirtadienį taip pat minimas kunigystės įsteigimas. Liturginių drabužių spalva balta. Po garbės himno nustojama groti
vargonais ir skambinti varpais.

1


Didysis penktadienis - tai vienintelė diena metuose, kai nėra aukojamos Šventosios Mišios, nešvenčiama Eucharistija. Liturginių rūbų spalva - raudona. Kristaus kančios ir mirties diena tikrai išskirtinė. Pamaldos turtingos savo simbolika. Skaitoma Kristaus kančios istorija. Prisimenama, ką Jėzus iškentėjo dėl mūsų, ką prisiėmė sau, ką padarė. Tą dieną taip pat pagerbiamas Kryžius. Visi, kurie yra dalyvavę Didžiojo penktadienio pamaldose turėtų prisiminti, kad tam tikru momentu nuimamas violetinis apdangalas ir žmonės eina vienas po kito bučiuoti kryžiaus. Iš pradžių kunigai, paskui visi tikintieji. Švč. Sakramentas perkeliamas į jam skirtą altorių, vadinamąjį Jėzaus Kristaus kapą, simbolizuojantį Jėzaus Kristaus kūno nuėmimą nuo kryžiaus ir palaidojimą.

2

Didysis šeštadienis - skirtas budėti prie Jėzaus Kristaus kapo ir laukti Jo prisikėlimo. Vakarinėse pamaldose atliekamos iš ankstyvosios krikščionybės perimtos apeigos. Viskas prasideda Žiburių liturgija (pašventinama ugnis, nuo jos uždegama Velykų žvakė). Velykų naktį skaitoma neįprastai daug skaitinių iš Senojo Testamento. Su Naujojo testamento žinia apie prisikėlimą nuskamba Aleliuja. Sugaudžia vargonai, suskamba varpai. Tuo išoriniu triukšmu tarsi norima mus išbudinti iš susikaustymo, liūdesio. Liturginių drabužių spalva- balta.

3

Velykų rytas - jau švenčiame su prisikėlusiu Kristumi. Tradiciškai einama procesija, kuri simbolizuoja Kristaus prisikėlimo žinią. Sekmadienį Vatikane, Šv. Petro bazilikoje, popiežius aukoja Mišias ir po jų suteikia palaiminimą miestui ir pasauliui. Jis pasveikina žmones jų gimtąja kalba . Prisikėlimo šventės proga, ragina juos su džiaugsmu, viltimi, žvelgti į ateitį. Iš tiesų tai ypatinga žinia ir ypatinga diena. Velykos, mūsų pagrindinė šventė, kuomet Jėzus galutinai pergali mirtį.

4

Kodėl būtent kiaušinis yra Šv. Velykų simbolis? Mes, krikščionys katalikai, kiaušinius laikome gyvybės sėklomis, todėl jie yra savotiškas Jėzaus Kristaus prisikėlimo simbolis. O štai kodėl kiaušinius marginame – dabar sunku pasakyti. Žinoma, kad jau senovės Egipte, Romoje, Graikijoje ir Persijoje kiaušiniai buvo dažomi pavasario švenčių progomis. Viduramžių Europoje dekoruoti kiaušiniai buvo įteikiami dovanų.

5