Marijampolės marijonų gimnazija
Marijampolės marijonų gimnazija

Archyvas

Grįžti atgal
Dvasingumo pamoka su 5 b klase

lais

,, Pasidarai amžinai atsakingas už tą, su kuo susibičiuliauji…’’

Balandžio 3 d. lietuvių k. mokytoja metodininkė Roma Raškevičienė vedė netradicinę pamoką 5

b klasėje - Antuano de Sent Egziuperi kūrinio ,,Mažasis princas‘‘ aptarimą netradiciniu būdu.

 Tai klasika tapusi alegorinė pasaka ir iki šiol žavinti viso pasaulio vaikus bei suaugusius. Autorius

moko mus išminties nemoralizuodamas ir nenusileisdamas iki sentimentalumo. Knyga apie

berniuką iš kitos planetos, apie jo keliones ir sykiu išmintingas pasakojimas apie žmogaus lemtį,

draugystę, dorą , prieraišumą.

Penktokai gražiai dirbo grupėse. Skaitė ir interpretavo pasirinkę jiems gražiausius kūrinio

fragmentus, išraiškingai ir įtikinamai kūrė personažų paveikslus . Jausmingą foną suteikė kanklių,

fleitos, pianino garsai. Paįvairino žaismingais piešiniais, pradžiugino nuoširdžiu bendravimu.

Vėliau gana kritiškai ir įdomiai patys vaikai įvertino savo pasirodymus.

Taigi pamokos tikslai buvo pasiekti ( perteikta interpretacijų nuotaika , suprasta kūrinio pagrindinė

Tokios pamokos labai reikalingos, nes skatina mokinių kūrybiškumą, gebėjimą kritiškai vertinti

įvairaus pobūdžio tekstus, pagaliau tobulina raiškiojo skaitymo įgūdžius, teksto prasmės suvokimą

(tema, pagrindinė mintis, nuotaika, tiesioginė ir perkeltinė prasmė), vertybinių nuostatų, estetinio

išgyvenimo formavimą, skatina bendradarbiavimą, įvairių menų (muzikos, dailės, literatūros,

teatro) siejimą, didina mokinių motyvaciją.

Ačiū mokytojai ir šauniai padirbėjusiems penktokams.

,,Štai kokia mano paslaptis. Ji paprasta: matyti galima tik širdimi. Tai, kas svarbiausia, nematoma akimis.‘‘

P1100533P1100536P1100538P1100544P1100547P1100561P1100565P1100567P1100569