Marijampolės marijonų gimnazija
Marijampolės marijonų gimnazija

Archyvas

Grįžti atgal
Prasidėjo Adventas

zvakes

Prasidėjo Adventas – viltingo laukimo, susikaupimo
metas, pažymintis ramybės laikotarpį prieš šv. Kalėdas.

Švęsdami Adventą mokomės laukti Jėzaus Kristaus
sugrįžimo.

Prasidėjo metas, kai tiesiami nauji keliai ir lyginami
bei atnaujinami seni, pamiršti keliai: vaikų pas tėvus,
tėvų pas vaikus, pas buvusius kolegas, pas kaimynus,
vienišus, apleistus žmones …
Prasidėjo susitaikymo, laukimo ir nors labai mažų, bet
gerų darbų atlikimo metas.

Tebūnie šviesa vietoj sutemų !

Brangieji !

Bendrystės, meilės, supratimo ir pagarbos !

Trapumas mūs dienų !
Rimty Advento
Ramu taip širdžiai…
Taip jauku...
Laikai gerumą širdyje,
Tarytum duoną rankoj.

V. P.

sakeles