Marijampolės marijonų gimnazija
Marijampolės marijonų gimnazija

Archyvas

Grįžti atgal
Europos kalbų diena


eukl

Rugsėjo 26 d. minima Europos kalbų diena. Jos tikslas – skatinti visuomenę domėtis
Europos kalbų ir kultūrų įvairove bei mokytis daugiau kalbų. Kaip rodo neseniai
paskelbta 2012 m. ataskaita „Pagrindiniai duomenys apie kalbų mokymą Europos
mokyklose“, daugėja užsienio kalbas besimokančių mokinių, kai kuriose šalyse
užsienio kalbos mokosi ir trimečiai.    foto

Ataskaitos duomenimis, populiariausia užsienio kalba yra anglų. Bendrojo ugdymo
pagrindinėse ir vidurinėse mokyklose anglų kalbos mokosi daugiau nei 90 proc.
mokinių. Keturiolikoje šalių ši kalba yra privaloma.

Anglų kalba populiariausia ir Lietuvos mokyklose. Lietuvos Statistikos departamento
duomenimis, bendrojo ugdymo mokyklose Lietuvoje 2011 – 2012 mokslo metais
anglų kalbos mokėsi 89,6 proc.

Be anglų kalbos daugumoje Centrinės ir Vakarų Europos šalių populiariausios
kalbos yra vokiečių ir prancūzų. Prancūzų kalba yra dažnesnė pietų Europos šalyse.
Ispanų ir italų kalbų dažniausiai mokomasi kaip trečiosios ar ketvirtosios kalbos,
paprastai vidurinio ugdymo aukštesnėje pakopoje. Rusų kalba plačiai paplitusi tik
Latvijoje, Lietuvoje ir Bulgarijoje vidurinio ugdymo žemesnėje pakopoje kaip antroji
užsienio kalba.

Praėjusiais mokslo metais Lietuvoje rusų kalbą buvo pasirinkę 41,5 proc. mokinių,
vokiečių – 8,6 proc., o prancūzų – 2,5 proc. mokinių. Vienos užsienio kalbos mokėsi
44,7 proc., o dviejų – 55 proc. Lietuvos mokinių. Trijų užsienio kalbų be gimtosios
buvo pasirinkę mokytis tik 0,3 proc. mokinių.

Dauguma mokinių Europoje užsienio kalbos pradeda mokytis būdami šešerių–
devynerių metų. Kai kuriais atvejais mokytis pradedama dar vaikų darželyje.
Pavyzdžiui, vokiškai kalbančioje Belgijos dalyje užsienio kalbos gali mokytis
trimečiai.

Lietuvoje užsienio kalbos pradedama mokytis antroje klasėje. Rinktis galima iš trijų
– anglų, prancūzų ar vokiečių – užsienio kalbų. 6-oje klasėje mokoma antrosios
užsienio kalbos, kurią galima rinktis iš mokyklos siūlomų kalbų, atsižvelgus į
mokinių poreikius ir mokyklos užsienio kalbų mokymosi tradicijas. Jei mokykla turi
galimybių, ji gali mokyti antrosios užsienio kalbos 5-oje klasėje. Vienuoliktokai, kaip
pasirenkamojo dalyko, gali pradėti mokytis ir trečiosios užsienio kalbos.

P1020467P1020472P1020479P1020480P1020486P1020488P1020491

P1020476