Marijonų gimnazistai įsimintiną savaitę praleido Lježe, Belgijoje. Dalyvavo Erasmus+ projekte ,,Imagining our Europe – Short Stories for Sharing Perspectives”.