Gruodžio 14 d. mūsų gimnazijos choras dalyvavo bendrojo ugdymo ir meno (muzikos) mokyklų vaikų ir jaunimo chorų festivalyje „Advento ramybė“, kuris vyko Marijampolės Šv. Cecilijos gimnazijoje. Chorai atliko adventiniam  laikotarpiui skirtus sakralinius kūrinius. Gimnazijos skliautai aidėjo  nuo skambių balsų, o vaikų širdelėse plazdėjo Šv. Kalėdų dvasia.                                                                                                 Choro vadovė Jurgita Stražnickaitė