Marijampolės marijonų gimnazija
Svečiai iš JAV ambasados

Svečiai iš JAV ambasados

Trečiadienį, kovo 21 d., Marijonų gimnazijoje lankėsi svečiai iš JAV ambasados – Gynybinio
bendradarbiavimo skyriaus Pensilvanijos nacionalinės gvardijos dvišalių reikalų karininkas
majoras Gordon R. Kinneer bei JAV ambasados multimedijų specialistas Vytas Neviera, o taip
pat Civilinių reikalų komandos nariai – komandoras kapitonas Timothy Hiltibran, komandoro
pavaduotoja seržantė Maria Reed bei medicinos specialistė Amanda Friend. Jų tikslas buvo
pristatyti NATO reikšmę Lietuvoje, skatinti domėjimąsi NATO šalių bendradarbiavimu gynybos
ir karinio pasirengimo klausimais, pabendrauti su mokiniais, išgirsti jų nuomonę, atsakyti į
smalsius gimnazistų klausimus. Atstovai apžvelgė NATO veiklą, savo patirtis Lietuvoje,
informavo apie buvusias ir būsimas jungtines pratybas Lietuvoje ir ypač mūsų regione.

Svečiai džiaugėsi, kad mokiniai geba diskutuoti anglų kalba, itin aktyviai klausia ir bendrauja.
Džiugu, kad jiems puikų įspūdį paliko ir mūsų gimnazija. Tikimės pažintį dar pratęsti. Šis
susitikimas buvo puiki integruota anglų kalbos ir politologijos pamoka. Renginį padėjo
suorganizuoti JAV-LT Alumni asociacijos, Fulbright mokytojų mainų narė anglų kalbos
mokytoja ekspertė Jolanta Rupšienė.

Parašykite komentarą