Marijonų gimnazija nuo 2020 09 01 priims į darbą pilnu etatu nuolatiniam darbui pradinių klasių mokytoją.
     Reikalavimai pretendentėms (-ams):
     LR Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774 patvirtinti kvalifikaciniai reikalavimai.
    Katalikiškos mokyklos koncepcijos išmanymas, moralinis įsipareigojimas ugdyti vaikus gimnazijos išpažįstamose katalikiškojo tikėjimo, artimo meilės, bendruomeniškumo ir pilietiškumo vertybėse.

Atrankai pateikiami šie dokumentai:

  • prašymas leisti dalyvauti atrankoje,
  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija,
  • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija,
  • gyvenimo aprašymas,
  • pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija.

Dokumentus registravimui prašome pateikti  gimnazijos raštinėje iki 2020 03 04 dienos adresu:

J. Bendoriaus g. 11, Marijampolė. Raštinės darbo laikas – kasdien, šiokiadieniais, 8.00-17.00 val. Pasiteirauti galima telefonu 8-343- 59276, el. paštu info@mmgimnazija.lt

     Dokumentus nurodytu adresu prašome pristatyti asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu.
     Reikalavimus atitikę pretendentės (-ai) bus kviečiami į pokalbį gimnazijoje 2019 03 09 d. asmeniškai sutartu laiku.
     Galutinis sprendimas dėl priėmimo į darbą pretendentėms (-ams) bus paskelbtas 2019 m. kovo mėn. 10 d.

Administracija