Marijampolės marijonų gimnazija
,,Saugok sveikatą, kol jaunas 2″

,,Saugok sveikatą, kol jaunas 2″

Vasario 28 dieną Marijampolės marijonų gimnazijoje 11 klasių mokiniams vyko užsiėmimai seksualinio smurto tema, kuriuos vedė medicinos psichologė, lektorė Edita Ivinkina. Aptardami pateiktas situacijas,  mokiniai aktyviai įsitraukė į diskusiją. Taip pat susitikimo metu mokėsi atpažinti seksualinio smurto formas, kalbėjo apie vaikinų ir merginų santykius ir  juos lydinčius jausmus, emocijas, tarpusavio susitarimus bei ribas. 

 ,,Manau tai naudinga ir svarbu mūsų tolimesniam gyvenimui… Buvo įdomu“,- dalinosi mintimis gimnazistai po susitikimo.

Mokymai organizuoti  projekto ,,Saugok sveikatą, kol jaunas 2″ iniciatyva. Jis įgyvendinamas Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos subsidijuoto Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis.

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistė Edita Perlibienė