Marijampolės marijonų gimnazija
Pelenų trečiadienis

Pelenų trečiadienis

Pelenų diena – tai gavėnios pradžia. Šis laikotarpis ypatingai yra susijęs su atgaila, bei noru atsiversti ir sugrįžti pas Dievą.

Pelenų trečiadienį pelenai barstomi ant galvos, kaip atgailos ir nusižeminimo ženklas.

„Atmink, žmogau, jog dulkė esi ir dulkėmis virsi“ (plg. Pr 3,19).