Gimnazistai lankėsi VU Filologijos fakultete. Edukacinės ekskursijos metu apžiūrėjo biblioteką, žavėjosi lituanistikos katedros skliautais, lankėsi įvairiose salėse, galėjo pakilti į observatorijos bokštelį, pasivaikščiojo po universiteto kiemelius, užsuko į Šv. Jonų bažnyčią.