„Nei viena įmonė negali egzistuoti be personalo. Įmonės susikuria tik tada, kai tikslui pasiekti susiburia bent dviejų žmonių komanda. Kadangi žmonės  yra skirtingi,  tikslai  ir lūkesčiai taip pat individualūs, todėl, įsitraukus į įmonės veiklą,  tikslų siekiama įvairiomis priemonėmis. Personalo valdymas leidžia išspręsti vieną svarbią praktinę problemą –  įmonės ir darbuotojų tikslų atitikimą.“ 

Tokia  tema ir vyko moksleivių susitikimas su UAB „Juodeliai“ personalo direktore Sonata Misiukevičiene. Įgiję teorinių žinių, moksleiviai pabandė jas taikyti praktiškai – atliko nuotaikingas užduotis, kurios padėjo geriau pažinti save ir  suteikė naudingų žinių.