Marijampolės marijonų gimnazija
Netradicinė istorijos pamoka „Tarpukario Lietuva“ Prezidento  K. Griniaus memorialiniame muziejuje

Netradicinė istorijos pamoka „Tarpukario Lietuva“ Prezidento K. Griniaus memorialiniame muziejuje

Pažinti savo gimtąjį kraštą – tai džiaugtis jo žmonėmis, grožėtis gamtovaizdžiais, pažinti kultūros paminklus, pajausti Lietuvos kraštų dvasią, patenkinti savo estetinius poreikius, praturtinti žiniomis visas atminties kerteles ( kraštotyrininkas A. Šidlauskas).

Lapkričio 30 d. II a gimnazijos klasės mokiniai lankėsi Prezidento K. Griniaus memorialiniame muziejuje. Dalyvavo netradicinėje istorijos pamokoje. Gimnazistams pamoką „Tarpukario Lietuva“ vedė muziejininkas Tomas Kukauskas. Mokiniai išgirdo daug įdomių faktų apie Lietuvos prezidentą Kazį Grinių,  žmonių gyvenimą tarpukariu, Marijampolės miesto kultūrinę ir ūkinę raidą.  

Gimnazistai taip pat apžiūrėjo buvusį Grinių šeimos namą, išlikusius autentiškus daiktus.

Istorijos mokytoja J. Karpavičienė