Marijampolės marijonų gimnazija dalyvauja projekte „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra. Kūno kultūros ir fizinio aktyvumo ugdymas edukaciniuose užsiėmimuose“. Projekto tikslas –  gerinti mokinių sveikos gyvensenos įpročius, skatinti  mokinių fizinį aktyvumą bei atsakomybę už savo ir kitų bendruomenės narių sveikatą,  sudaryti mokiniams galimybę išbandyti naujas fizinės veiklos sritis. Gimnazistai  jau susipažino su  gatvės šokiais ir patyrė džiaugsmingų emocijų  juos šokdami.  Spalio 7 ir 10 dienomis  judėti gatvės šokių ritmu moksleivius mokė trenerė Rūta  Astrauskaitė.  

Už galimybę dalyvauti projekte jie dėkoja trenerei Rūtai, projekto organizatoriams ir  pedagogėms L. Vadopalienei bei J. Karpavičienei.