Rugsėjo 12 d.  7a ir 7b klasių mokiniai kartu su auklėtojomis Rima Malavickiene ir Jūrate Barabanoviene, mokytoja Gintare Vitkauskiene bei gimnazijos direktoriaus pavaduotoju Tomu Vitkausku ir kapelionu kun. Mindaugu Martinaičiu dalyvavo jau trečius metus vykstančiame Lietuvos katalikiškų mokyklų sąskrydyje Šiluvoje. Mūsų gimnazija buvo atsakinga už liturgiją šv. Mišiose: 7a kl. mokiniai Rokas Damulis ir Agota Dulinskaitė skaitė skaitinius, Radvilė Nedzinskaitė–  visuotinę maldą, Steponas Simanaitis pradžios procesijoje nešė Marijonų gimnazijos vėliavą. Taip pat mūsų gimnazija paruošė atnašas – žvakes ir medelį, kurį dovanojo Šiluvos gimnazijos bendruomenei už šilumą ir priėmimą. Dar viena dovana Dievui buvo visų katalikiškų mokyklų bendruomenių surašytos intencijos. Atnašas nešė Oskaras Baronas(7b), Vilius Tiškevičius(7b), Viltė Bujauskaitė(7b),  Nerija Brinevičiūtė(7b), Kotryna Endziulytė(7a) ir Oskaras Pockevičius(7a). Džiaugiamės šia bendrystės diena, kai kartu su visų katalikiškų mokyklų bendruomenėmis ir visais piligrimais meldėmės, prašydami Dievo Motinos užtarimo.