Marijampolės marijonų gimnazija
Linksmų ir jaukių šv. Velykų!

Linksmų ir jaukių šv. Velykų!

Pilna diena man spindulių,
Pilna diena Tavęs.
Ir džiaugsmo.
Panyra džiaugsmas į pačias
širdies versmes.
Išnyra
psalmėmis,
varpais,
tylia malda,
daina
ir ilgesiu.
Pilna būtis Tavęs.
Tiek daug spalvų.
Tiek daug garsų.
Tiek daug tylos.
Tiek daug gyvybės.
Gyvybė virpa,
plazda,
žaidžia,
šoka…

Tegul  Prisikėlimo stebuklas sustiprina visų mūsų tikėjimą, viltį ir meilę, tegul visiems
suteikia džiaugsmą ir dvasios ramybę!