Marijampolės marijonų gimnazija
Pasirinko kunigo kelią

Pasirinko kunigo kelią

Marijonų gimnazijos mokinys Linas Braukyla, pasirinkęs kunigo kelią – tarnystę Dievui ir žmonėms – mūsų visų pasididžiavimas. Pirmąsias šv. Mišias jis aukojo savo gimtojo miesto Šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje. Balandžio 20 dieną Vilniaus arkikatedroje bazilikoje arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas Linui Braukylai suteikė kunigystės šventimus.