Marijampolės P. Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje vyko konferencija,  skirta tautinio atgimimo laikraščio ,,Varpas“ 130-osioms metinėms paminėti. Joje dalyvavo mūsų gimnazistai ir jų istorijos mokytojos. Konferencijoje kalbėta apie laikraštį „Varpas“ ,  jo reikšmę lietuvių kultūrai, įtaką lietuviškai spaudai, apie  Marijampolės krašto šviesuolių  bei Lietuvos prezidentų indėlį puoselėjant šalies kultūrą. Konferencijoje pranešimą „Tautinio atgimimo laikraščio„Varpas“ reikšmė lietuvių kultūrai“ pristatė Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos muziejaus vedėja Judita Zubavičienė. Apie „Varpą“ ir Lietuvos politinę kultūrą“ kalbėjo Europos Komisijos narys, signataras Vytenis Andriukaitis, pranešimą „Prezidentas – tiltas, jungiantis išeivišką ir lietuvišką kultūras“ perskaitė Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos-muziejaus vadovas Arūnas Antanaitis, apie Prezidento Kazio Griniaus ir jo žmonos Joanos indėlį saugant ir puoselėjant kultūrą pranešime „ Kultūrinė prezidento Kazio Griniaus veikla Lietuvoje“ kalbėjo Istorinės Lietuvos Respublikos Prezidentūros muziejininkė Marija Navickaitė. Dalyvavimas šioje konferencijoje – tai dar viena galimybė daugiau sužinoti apie mūsų šalies šviesuolių indėlį Lietuvai.

Gabija Samušytė, IIIb klasės gimnazistė