2020 m. rugsėjo 17 d. Juozo Giedraičio vardo moksleivių fondo stipendijos buvo įteiktos Marijonų gimnazijos moksleivėms Gabrielei Vaičiulytei, Kamilei Radzevičiūtei, Meidai Dvareckaitei ir Viltei Kačergiūtei (stipendiją skiria Tautos fondas (JAV).Stipendijų pažymėjimus merginoms įteikė istorikas L.Purlys. Šio fondo tikslas – remti patriotišką ir katalikišką švietimą, skiriant lėšų Lietuvoje gyvenančių  moksleivių mokymuisi katalikiškose mokyklose ir gimnazijose. Gimnazistės  įvykdė komiteto nustatytas sąlygas – rašė kūrybinius darbus apie ateitininkų organizacijos veiklą. (Meida laimėjo II-ąją vietą ).

Stipendijų įteikimo ceremonija prasidėjo Lietuvos valstybės himnu, bendra malda, kuriai visus pakvietė  gimnazijos kapelionas M. Martinaitis.   Apie J. Giedraičio fondą bei jo skiriamos stipendijos moksleiviams reikšmę kalbėjo G. Krukauskienė, seimo nario P. Saudargo patarėja, stipendijų skirstymo komiteto sekretorė.  Ateitininkų 110 metų veiklą apžvelgė VDU dėstytojas V. Malinauskas.

Renginio pabaigoje visi dalyviai įsiamžino prie paminklo, skirto ateitininkams.